ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
  Αρ. Μητρώου / Registetred Charity Number 3235
Address: P.O.Box 23652, 1685 Nicosia    Email: vagoni.agapis@gmail.com
Tel: 99231214  96800272 - SMS us and we will call back
ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.doc