ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
  Αρ. Μητρώου / Registetred Charity Number 3235
Bank Of Cyprus 0161-05-008531
IBAN CY39 0020 0161 0000 0005 0085 3100
SWIFT/BIC: BCYPCY2N

HELLENIC BANK 105-01-666848-01
IBAN CY40 0050 0105 0001 0501 6668 4801
BIC:HEBACY2N

Piraeus Bank 0000605039
IBAN CY32 008001010000000000605039
 Annual subscription 50 euro
FRIEND OF VAGONI
APPLICATION FORM