ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
  Αρ. Μητρώου / Registetred Charity Number 3235
Easter Bazaar at Allegra 18/3/2012
Food Collection Metro 10/3/2012
Impact Youth Ledra Str. 21/4/2012
Lemon Park 2/5/2012
Food Collection Alpha Mega 26/5
Forty+ at Lemon Park
Χαρακτική και Εκτυπώσεις 8/6
MHNAS AGAPHS - MARKS & SPENCER 06/2013
Red Carpet Alert